Odobrenje kupcu

Dokument Odobrenje kupcu služi za evidentiranje povrata robe od strane kupca.

Odobrenje kupcu je dokument čija je struktura najsličnija dokumentu Račun-otpremnica, s time da se sve količine na ovom dokumentu upisuju isključivo kao negativni brojevi. Automatsko knjiženje dokumenta Odobrenje kupcu je isto kao i knjiženje dokumenta Račun (ili Račun-otpremnica), samo što se svi iznosi knjiže kao storno. U suštini, dokument Odobrenje kupcu je zapravo storno račun, te se kao takav i knjiži.

Korisnici koji koriste grupu 'Robno', dokumentom Odobrenje kupcu istovremeno evidentiraju povrat robe na skladište.

VRSTA CJENIKA
Prilikom učitavanja podataka o kupcu, program učitava i vrstu cjenika koja se primjenjuje za odabranog kupca, te u skladu s njim u dokument učitava osnovnu, ili jednu od dodatnih cijena.

POSEBAN CJENIK ZA KUPCA
Ako je dokumentom 'Poseban cjenik za kupca' definirana drugačija cijena za kupca, takva cijena biti će primjenjena u ovom dokumentu.

Dokument Odobrenje kupcu automatski knjiži:
- financijsko knjigovodstvo
A) ako se koristi grupa 'ROBNO'
- Storno potraživanje od kupca
- Storno prihod od prodaje
- Storno obvezu za PDV
- Storno troškova prodanih proizvoda
- Storno izlaza robe sa skladišta
B) ako se ne koristi grupa 'ROBNO'
- Storno potraživanje od kupca
- Storno prihod od prodaje
- Storno obvezu za PDV
- materijalno knjigovodstvo
A) ako se koristi grupa 'ROBNO'
- Storno izlaza robe sa skladišta
B) ako se ne koristi grupa 'ROBNO'
ne knjiži se ništa
- Storno PDV-a u knjigu I-RA i PDV obrazac.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RAČUNA
Prema novom zakonu o računovodstvu, (NN 78/15) računi više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje računa.
Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogućnost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje računa. Također, dodan je i parametar s kojim se određuje da li ovaj podatak želite ispisivati na računu ili ne.