Račun K

Račun K je dokument za fakturiranje robe koja je prodana u komisijskoj prodaji.

Ovim računom se smiju, ali i moraju, fakturirati samo oni artikli koji su prethodno izdani putem dokumenta Otpremnica K, budući da program, prilikom spremanja dokumenta automatski razdužuje komisijsko skladište za robu koja je navedena na računu.

Kad bi se ovim računom fakturirala roba koja nije prethodno prenešena sa glavnog skladišta na komisijsko skladište (putem dokumenta Otpremnica K), nastalo bi negativno stanje na skladištu robe u komisiji. Isto tako, ako bi se roba koja je prenešena na komisijsko skladište fakturirala kroz modul Prodaja, onda ne bi bilo razduženo komisijsko skladište. Stoga se Račun K treba koristiti samo za fakturiranje robe u komisijskoj prodaji.

Dokument Račun K automatski knjiži:
- komisija
- izlaz robe sa komisijskog skladišta
- financijsko
- razduđuje konto skladišta komisije
- zadužuje konto troškova prodanih proizvoda
- konto potraživanja od kupaca
- konto obveze za PDV (po tarifnim brojevima)
- konto prihoda od prodaje (po tarifnim brojevima)
- PDV
- knjigu izlaznih računa

Prilikom knjiženja, obračun nabavne vrijednosti robe vrši se po metodi prosječne cijene.

STORNIRANJE RAČUNA
Klikom na gumb 'Storno' na vrhu dokumenta, otvara se prozor s podacima potrebnim za storniranje računa. U prozoru se nalazi datum storniranja (postavljen na tekući datum), a korisnik ga može i promijeniti. Klikom na gumb 'Datum storna jednak datumu originalnog dokumenta', datum storniranja biti će postavljen na datum dokumenta koji se stornira.

Klikom na OK gumb (zelena kvačica), program će izvršiti storniranje dokumenta na način da će generirati novi dokument koji će biti istovjetan originalnom dokumentu, ali će svi iznosi biti suprotnog predznaka.

FISKALIZACIJA RAČUNA

Korisnici koji imaju modul Fiskalizacija, u parametrima dokumenta imaju dva nova parametra koje obavezno treba upisati prije izrade prvog računa. To se 'šifra naplatnog uređaja' i 'šifra operatera' blagajne.
Za dodatne informacije o ovim šiframa, proučite pomoć dokumenata 'Naplatni uređaj' i 'Operater blagajne'.

Osim novih parametara, na kraju dokumenta nalazi se još i red s obveznim podacima prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Od svih podataka koji se nalaze u ovom redu, za unos su dostupni samo 'način plaćanja' i 'šifra operatera' blagajne. Ostali podaci su nedostupni i ne mogu se mijenjati od strane korisnika. Tako, na primjer, datum i vrijeme izdavanja računa uvijek se preuzimaju iz samog računala, a prikazuju datum i vrijeme kad je dokument kreiran (prvi puta spremljen). Naknadne izmjene dokumenta ne mijenjaju originalni datum i vrijeme izrade dokumenta.

Broj računa u trodjelnoj formi (koja osim broja računa sadrži još i šifru poslovnog prostora i naplatnog uređaja), određuje se također automatski prilikom spremanja dokumenta i ne može se mijenjati.

Zaštitni kod izdavatelja (ZKI) na računu se pojavljuje samo ako se račun šalje na fiskalizaciju. Dakle, ako je način plaćanja 'Transakcijski račun', a u parametrima fiskalizacije je odabrano slanje samo gotovinskih računa, onda se na takvom računu ZKI ne pojavljuje.

Jedinstveni identifikator računa (JIR) pojavljuje se na računu samo ako je poslan na fiskalizaciju i ako je fiskalizacija uspješno napravljena, U slučaju da račun nije fiskaliziran (npr, ne radi internet), račun se može izdati i bez JIR-a, ali se u toku od 48 sati mora naknadno poslati na fiskalizaciju. Prilikom naknadnog slanja, račun će dobiti JIR i biti će spremljen u bazu podataka.

NAKNADNE IZMJENE DOKUMENTA
Naknadne izmjene dokumenta koji je već poslan na fiskalizaciju, mogu se spremiti samo ako se pri tome ne mjenja ZKI. Budući da se ZKI izračunava na temelju datuma računa, ukupnog iznosa i još nekih drugih podataka, sve izmjene koje dovode do promjene ukupnog iznosa računa nisu moguće. Ali, zato se bez problema u dokument