Račun-otpremnica

Račun-otpremnica je dokument za izradu računa-otpremnice s automatskim knjiženjem robnog knjigovodstva.

Dokument Račun-otpremnica u sebi objedinjuje dokument Račun (iz grupe Prodaja) i dokument Otpremnica (iz grupe Robno). Za razliku od dokumenta Račun, koji knjiži samo potraživanje od kupca, prihod i PDV, dokument Račun-otpremnica osim navedenih knjiženja, knjiži još i promet skladišta (robno i financijski) te troškove prodane robe.

Korisnici čiji je poslovni proces takav da istovremeno izdaju robu i račun, korištenjem dokumenta Račun-otpremnica ubrzavaju obradu podataka, jer on u sebi objedinjuje svojstva Računa i svojstva Otpremnice. Dakako, ako se koristi dokument Račun-otpremnica, tada se po istom poslu ne koriste niti dokumenti Račun, niti Otpremnica.

Za korisnike koji ne koriste grupu dokumenata Robno (odnosno ne prate robno knjigovodstvo), upotreba dokumenta Račun-otpremnica jednaka je upotrebi dokumenta Račun. U tom slučaju, umjesto dokumenta Račun-otpremnica može se koristi i dokument Račun, jer se oba dokumenta ponašaju na isti način, odnosno ni jedan ni drugi ne knjiže robno knjigovodstvo (zato što ga nema).

Ako prilikom izrade dokumenta Račun-otpremnica, u polje 'Broj ponude' upišete broj vaše ponude koju ste izradili dokumentom Ponuda, program će automatski u podatke o robama prenijeti sve podatke koji su se nalazili na odabranoj ponudi.

PROVJERA STANJA ZALIHA
Dokument Račun-otpremnica prilikom izdavanja robe provjerava trenutno stanje na skladištu i upozorava Vas na izlaz robe koji je veći od stanja na skladištu. Korisnici koji koriste program u mreži i koji istovremeno na više računala izdaju robu, mogu unatoč provjeri stanja na skladištu doći u negativno stanje roba. Ukoliko dva operatera u isto vrijeme započinju raditi otpremnice za istu robu, u trenutku unosa podataka o robama, na oba računala biti će prikazano isto stanje roba. Nakon što se provedu obje otpremnice, ukupna količina izdane robe može biti veća od stanja na skladištu, ako svaki od operatera potroši ukupnu količinu na skladištu.Ovo se može događati samo u slučajevima kada dva operatera nezavisno ali istodobno unose dokument Račun-otpremnica (i/ili dokument Otpremnica) . Provjera stanja zaliha može se i isključiti, postavljanjem parametra 'Provjeravati stanje zaliha' na 'NE'. Provjera stanja zaliha se vrši samo ako imate uključenu grupu Robno. U suprotnom, nema se na temelju čega provjeravati stanje zaliha.

NAPOMENA:
Provjera stanja zaliha vrši se samo prilikom upisa novog dokumenta i prikazuje stvarno stanje zaliha u trenutku izrade dokumenta, bez obzira na datum dokumenta.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA REZERVACIJE
Kod korisnika koji koriste modul Rezervacija, program će provjeravati i zauzetost artikala, odnosno, upozoravati će korisnika ako su navedene količine već zauzete. U tom slučaju, potrebno je kroz funkciju 'F12:Đuro' provjeriti stanje rezerviranih artikala.

VRSTA CJENIKA
Prilikom učitavanja podataka o kupcu, program učitava i vrstu cjenika koja se primjenjuje za odabranog kupca, te u skladu s njim u dokument učitava osnovnu, ili jednu od dodatnih cijena.

POSEBAN CJENIK ZA KUPCA
Ako je dokumentom 'Poseban cjenik za kupca' definirana drugačija cijena za kupca, takva cijena biti će primjenjena u ovom dokumentu.

IZMJENA IZNOSA
U parametrima dokumenta nalazi se i parametar Izmjena iznosa, čija je početna vrijednost postavljena na 'DA'. Ako se ovaj parametar postavi na 'NE', tada se ubrzava unos podataka, jer su polja za iznose (bez pdv-a, pdv-a i iznosa s PDV-om) blokirana i ne mogu se naknadno mijenjati. U tom slučaju, iznos se računa samo kao umnožak količine i cijene, a nije moguće povratno preračunavanje cijene iz zadanog iznosa.
Jednom postavljen, ovaj parametar vrijedi za dokumente Račun, Račun-otpremnica i Ponuda iz grupe Prodaja te Otpremnica iz grupe Robno.

KOMERCIJALISTI
Korisnici koji koriste grupu Komercijalisti, na dokument upisuju i šifru komercijalista, kako bi mogli pratiti prodaju i po prodajnom osoblju.

UČITAJ IZ DATOTEKE
Pritiskom na gumb 'Učitaj iz datoteke', progr