Ponuda

Dokument Ponuda koristi se za izradu ponude kupcu. Upisom podataka u dokument Ponuda, ne vrše se nikakva knjiženja niti promjene na stanju zaliha.

Podaci o robama iz dokumenta Ponuda mogu se kasnije koristiti u dokumentima Račun, Otpremnica i Račun-otpremnica. Prilikom izrade navedenih dokumenata, ako u polje 'Broj ponude' upišete broj dokumenta Ponuda, podaci o robama iz dokumenta Ponuda biti će automatski učitani, te se ne moraju ponovno upisivati.

ISPIS IZNOSA PDV-A NA PONUDI DA/NE
Ovim parametrom se definira da li će prilikom ispisa ponude biti ispisan i iznos obračunatog PDV-a. Budući da u zakonu postoji pomalo sporna odredba koja tvrdi da se računom smatra svaki dokument kojim je obračunata isporuka, bez obzira na naziv dokumenta, postoji mogućnost da će netko prilikom poreznog nadzora tvrditi da se PDV iskazan na ponudama mora i platiti. Zato smo korisnicima pružili mogućnost ispisa ponude bez posebno iskazanog PDV-a.


PROVJERA STANJA NA ZALIHAMA
Dokument Ponuda može odmah, prilikom unosa artikala vršiti provjeru stanja na skladištu, te upozoriti korisnika kada je stanje na sklaištu manje od količine upisane na ponudu.

VRSTA CJENIKA
Prilikom učitavanja podataka o kupcu, program učitava i vrstu cjenika koja se primjenjuje za odabranog kupca, te u skladu s njim u dokument učitava osnovnu, ili jednu od dodatnih cijena.

POSEBAN CJENIK ZA KUPCA
Ako je dokumentom 'Poseban cjenik za kupca' definirana drugačija cijena za kupca, takva cijena biti će primjenjena u ovom dokumentu.

NAPOMENA
Dokument Ponuda nije vezan niti na jedno određeno skladište, te stoga kod korisnika koji imaju više skladišta, provjera stanja zaliha obuhvaća ukupno stanje na svim skladištima zajedno.

IZMJENA IZNOSA
U parametrima dokumenta nalazi se i parametar Izmjena iznosa, čija je početna vrijednost postavljena na 'DA'. Ako se ovaj parametar postavi na 'NE', tada se ubrzava unos podataka, jer su polja za iznose (bez pdv-a, pdv-a i iznosa s PDV-om) blokirana i ne mogu se naknadno mijenjati. U tom slučaju, iznos se računa samo kao umnožak količine i cijene, a nije moguće povratno preračunavanje cijene iz zadanog iznosa.
Jednom postavljen, ovaj parametar vrijedi za dokumente Račun, Račun-otpremnica i Ponuda iz grupe Prodaja te Otpremnica iz grupe Robno.

UČITAJ IZ DATOTEKE
Pritiskom na gumb 'Učitaj iz datoteke', program će automatski učitati šifre roba i količine koje trebaju biti iskazane na dokumentu. Ova opcija je predviđena za korisnike koji u procesu prodaje koriste ručne bar-code terminale i putem njih unose podatke o artiklima i količinama koje su predmet prodaje. Program će automatski učitati podatke iz datoteke koja mora imati naziv PONUDA.TXT, a čija se struktura slijedeća:

ŠIFRA ROBE (13 mjesta) -- (mora odgovarati šiframa upisanim u programu)
KOLIČINA (11 mjesta ukupno, uključujući i decimalnu točku za podatke koji imaju decimalna mjesta)

Svaki redak u datoteci mora završiti s CR + LF terminatorom

Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju diska (diskete) s kojeg se učitava.

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Vaš dobavljač ručnih terminala.

ISPIS POZIVA NA BROJ

Prilikom ispisa dokumenta, moguće je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za plaćanje. Da bi poziv na broj bio ispisan na računu, potrebno je na ekranu za postavke ispisa, staviti kvačicu u polje 'Ispis poziva na broj'.

Poziv na broj generira se automatski, a sastoji se od tri dijela koji imaju slijedeću strukturu:
Šifra_Partnera - Broj_dokumenta - Tip_dokumenta

Šifra_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner.
Broj_Dokumenta predstavlja redni broj dokumenta ( računa, ponude )
Tip_Dokumenta označava o kojem se dokumentu radi.

Za dokument Ponuda, tip dokumenta je '01'.

AUTOMATSKO REZERVIRANJE ARTIKALA - SAMO ZA KORISNIKE MODULA REZERVACIJE
Korisnici koji koriste modul Rezervacija, mogu odmah izvršiti rezervaciju artikala koji se nalaze na ponudi. Klikom na gumb 'Spremi i rezerviraj', program će prvo spremiti ponudu, a