Zapisnik

Dokument Zapisnik namijenjen je za jednostavni izradu i praćenje zapisnika.

Da biste brže i jednostavnije izrađivali zapisnike, dokumentom Predložak možete prvo definirati predloške za tipske zapisnike.

Nakon što ste definirali predložak, učitajte ga u dokument Zapisnik. Nakon toga, izmijenite potrebne podatke (iznose, imena, ...) i spremite dokument.

KRATAK OPIS
U polje Kratak opis možete upisati kratak opis zapisnika, kako biste ga kasnije lakše pronašli u tablici.

TRAJNOST PODATAKA
Podaci upisani dokumentom Zapisnik čuvaju se samo u tekućoj godini i, prilikom zaključka godine, ne prenose se u slijedeću poslovnu godinu.

ISPIS DOKUMENTA
Ukoliko dokumentom upisujete podatke koji bi se trebali potpisivati točno jedni ispod drugih (npr, tabela s iznosima), prilikom ispisa dokumenta odaberite font 'COURIER NEW'. Ovaj font sva slova ispisuje s jednakim razmakom, tako da će podaci ostati pravilno potpisani jedni ispod drugih. Isto vrijedi i za ispis svih izvještaja u kojima se iskazuju podaci upisani ovim dokumentom.