e-IRA

e-IRA je dokument za automatsko knjiženje izlaznih računa.

Podaci o izlaznim računima mogu se u dokument e-IRA unijeti na tri načina:
1. ručnim unosom
2. učitavanjem iz eURA aplikacije za mobilne uređaje
3. učitavanjem iz datoteke 'eIRA.txt'

1. RUČNI UNOS
Iako ručni unos podatka nije primarna namjena ovog dokumenta, dokument se može koristiti i na ovakav način. U tom slučaju, u svaki redak tabele ručno upisujete podatke o jednom izlaznom računu. Ovakav način rada može biti praktičan kod knjiženja većeg broja izlaznih računa, jer je brži za unos od pojedinačnog upisa svakog računa u dokument IRA.

2 UČITAVANJE IZ MOBILNE APLIKACIJE 'eURA'
Mobilna aplikacija 'eURA' namijenjena je prvenstveno za automatsko knjiženje ulaznih računa, ali se može koristiti i za knjiženje izlaznih računa, posebno u situaciji kada korisnik ispisuje račune na papir, a kopiju računa predaje u knjigovodstveni servis. S takvih računa, knjigovođa umjesto da podatke ručno upisuje u dokument IRA, može slikajti e-URA kodove i učitati ih u ovaj dokument.

Aplikacija eURA dolazi u dvije verzije (za iOS i za Android operativni sustav), besplatna je, a može se preuzeti preko poveznica koje se nalaze na našim web stranicama.

Klikom na gumb 'eURA', program će otvoriti prozor za povezivenje Synesis-a s mobilnom aplikacijom 'eURA'. Nakon što povezivanje bude uspješno napravljeno, program će automatski iz aplikacije eURA učitati podatke o računima čiji je OIB prodavatelja jednak OIB-u poduzetnika kojeg ste upisali u podacima o knjizi.

Više informacija o e-URA kodu možete pronaći na našim stranicama, ali i na www.e-ura.hr.

3. UČITAVANJE IZ DATOTEKE 'eIRA.txt'
U današnje vrijeme postoji sve veća potreba za automatskim prijenosom podatka između različitih aplikacija. Da bismo korisnicima omogućili da u program Synesis učitavaju knjigovodstvene podatke nastale u drugim aplikacijama, razvili smo sustav za razmjenu podataka koji se sastoji od tri datoteke: eURA.txt, eIRA.txt i eFIN.txt.

1. Datoteka eURA.txt sadrži podatke o ulaznim računima
- učitava se putem dokumenta e-URA
2. Datoteka eIRA.txt sadrži podatke o izlaznim računima
- učitava se putem dokumenta e-IRA
3. Datoteka eFIN.txt sadrži knjiženja za financijsko knjigovodstvo
- učitava se putem dokumenta Temeljnica

Klikom na gumb 'Učitaj iz datoteke', program će otvoriti prozor za odabir diska na kojem se nalazi datoteka 'eIRA-txt'. Ako je datoteka uspješno pronađena, podaci o izlaznim računima biti će automatski učitani u tabelu računa.

Detaljne informacije o strukturi ovih datoteka nalaze se na našim stranicama, u sekciji 'Download'.

SPREMANJE DOKUMENTA
Prilikom spremanja dokumenta (F7:spremi), program će automatski generirati dokumente IRA, po jedan dokument za svaki redak u tabeli. Dokumenti se generiraju na isti način, bez obzira na to kako su podaci unešeni u tabelu (ručno, mobitel ili učitavanje datoteke). Ako je dokument IRA uspješno generiran, u stupcu 'Knjižen kao', pojaviti će se informacija o IRA broju s kojim je izvršeno knjiženje. Ako za neki račun nema podatka o IRA broju, to znaći da taj račun iz nekog razloga nije uspješno automatski proknjižen u knjigu IRA.

Dokumenti IRA, koji su generirani ovim dokumentom, predstavljaju potpuno samostalne dokumente, koji se uvijek mogu naknadno mijenjati, dopunjavati i/ili brisati, kao da su i ručno upisani. Dapače, u knjizi IRA ne postoji nikakva razlika između automatski generiranih IRA i onih koje su ručno upisane.

MIJENJANJE I BRISANJE DOKUMENTA e-IRA
Nakon što je jednom uspešno spremljen, dokument e-IRA ne može se naknadno mijenjati ni obrisati, kako bi se uvijek mogao utvrditi redosljed izvršenih automatskih knjiženja.

ISKLJUČIVANJE KNJIŽENJA U FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
Korisnici koji imaju modul Financijsko, prilikom automatskog knjiženja IRA dobiti će i automaski generirana knjiženja u financijsko knjigovodstvo, prema kontima iz parametara dokumenta IRA.

Ova automatska knjiženja u financijsko knjigovodstvo, mogu se u parametrima ovog dokumenta i isključiti, a u tom slučaju